Wudang Akademie

Archiv

太和拳 Tài Hé Quán Höchste Harmonie Form View this post on Instagram Master Chen Shiyu Standing meditation A post shared by 魏懋资济 (@wudang.academy) on Nov 7, 2018 at 11:07pm PST 1. 無極式 Wú Jí Shì Haltung von Wuji (Ruhe, Leere) 2. 氣清上升為天 氣濁下沉為地 Qì Qīng Shàng Shēng Wéi Tiān Qì Zhuó Xià Chén Wéi de Klares Qi steigt zum Himmel hinauf, trübes Qi fällt nach unten zur Erde. 3. 懷抱太極 Huái Bào… Weiterlesen